Általános oktatási információk

  Gallup
   
  A Gallup Oktatási és Pedagógiai Szolgáltató Központ a sokéves tapasztalattal rendelkező Gallup Intézet Oktatási Központjának szakmai utódaként jött létre. A 2004. január 1.-vel átalakult Központban a szakmai szolgáltatást hét fős vezető tanácsadói csoport irányítja illetve látja el szükség szerint a velük évek óta munkakapcsolatban álló 41 szakértő-tanácsadó bevonásával. Az Intézet tevékenységéhez igazodva honlapunkat oktatás oldalakkal bővítettük melyen számos tanulmányt cikket fordítást jelentettünk meg s ahol oktatással pedagógiával oktatási szervezetekkel kapcsolatos linkgyűjteményünket is megtalálhatják az érdeklődők. Az oldalakon híreink mellett közzétettük információinkat konferenciáinkról illetve az azokon elhangzott előadások anyagát is. A honlap minden újdonságáról hírlevélben tájékoztatást kérhetnek az érdeklődők. Oktatási website-jaink: Minőség az oktatásban továbbá a szaktárgyi és e-learning tájékoztatással gazdagított és az Európai Unió oktatási honlapjaihoz is elkalauzol
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Oktatási és Kulturális Minisztérium
   
  Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) feladatai rendkívül szerteágazóak és sokrétűek, mindennapjainkban többször találkozunk a minisztérium tevékenységével, mint azt gondolnánk. A nevelési-oktatási intézmények végigkísérik a felnőttéválás meghatározó szakaszait a kisgyermekek nevelésétől kezdve az általános és középiskolai tanulók oktatásán át, az egyetemi, főiskolai hallgatók, és a doktoranduszok képzéséig. A miniszter irányítja a közoktatásban folyó pedagógiai, szakmai, nevelői munkát. A minisztérium dolgozza ki a szükséges fejlesztési terveket, alkotja meg a működéshez szükséges jogszabályokat és gondoskodik arról, hogy megfelelő színvonalon dolgozzanak az intézmények. Ennek érdekében a közoktatás terén pedagógiai-szakmai méréseket, vizsgálatokat, vizsgákat szervez. A tankönyvvé nyilvánítás feltételeinek és rendjének kidolgozásával biztosítja a megfelelő szintű tankönyveket
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tempus Közalapítvány
   
  Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) feladatai rendkívül szerteágazóak és sokrétűek, mindennapjainkban többször találkozunk a minisztérium tevékenységével, mint azt gondolnánk. A nevelési-oktatási intézmények végigkísérik a felnőttéválás meghatározó szakaszait a kisgyermekek nevelésétől kezdve az általános és középiskolai tanulók oktatásán át, az egyetemi, főiskolai hallgatók, és a doktoranduszok képzéséig. A miniszter irányítja a közoktatásban folyó pedagógiai, szakmai, nevelői munkát. A minisztérium dolgozza ki a szükséges fejlesztési terveket, alkotja meg a működéshez szükséges jogszabályokat és gondoskodik arról, hogy megfelelő színvonalon dolgozzanak az intézmények. Ennek érdekében a közoktatás terén pedagógiai-szakmai méréseket, vizsgálatokat, vizsgákat szervez. A tankönyvvé nyilvánítás feltételeinek és rendjének kidolgozásával biztosítja a megfelelő szintű tankönyveket
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Alapfokú oktatás
   
  A világ legtöbb országában a gyermekeknek kötelező az általános oktatáson való részvétel, bár több jogrend engedélyezi a szülőknek az ettől való eltekintést, többnyire azzal a megszorítással, hogy legalábbis magántanári képzésben a gyermeknek részesülnie kell. Az alapfokú oktatás általában a gyermek 4. és 6. életéve között kezdődik. Van, ahol az óvoda is részben ide tartozik. A megosztás az alapfokú és középfokú oktatás között sem teljesen meghatározott.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Alap-és középfokú oktatási információk
   
  Iskolák címei, web lapjai, Magyar középiskolák, Magyar általános iskolák, Budapesti középiskolák, szakközépiskolák, Oktatási adatbázisok, Magániskolák almanachja, Tanfórum, Középiskolai felvételi, FIZIBUSZ program.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Oktatási hivatal.
   
  Oktatás.hu oldalon minden elérhető, ami az oktatással kapcsolatos. Közneveléssel, felsőoktatással, szakképzéssel, nyelvvizsgával, KIR hivatali ügyekkel kapcsolatos információk, aktuális tanév eseményei, és még sok hasznos tudnivaló. Látogassa meg ön is oldalukat.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Haver Alapítvány - Informális oktatás
   
  A Haver Alapítvány oktatóstábja elsősorban középiskolai tanulóknak tart interaktív órákat informális oktatási eszközökkel. A foglalkozások során szituációs játékokkal, moderált vitával és videofilmekkel segít a résztvevőknek, hogy egymás véleményére nyitottan, minél több új információval térjenek haza.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336
Untitled Document