Főiskola, Főiskolák bemutatása

  Egri Hittudományi Főiskola
   
  Az Egri Hittudományi Főiskola életébe nyerhet betekintést e honlap segítségével. A nagyobb eseményekről való beszámolókon kívül számos hasznos információhoz juthat a papnevelés folyamatáról, szemináriumunk múltjáról és jelenéről. Küldetésünk: Az Egri Hittudományi Főiskola immáron több, mint 300 éve végzi küldetéséből fakadó feladatát: lelkipásztorok képzését, és a rendszerváltás óta - a helyi Egyház szükségleteire válaszolva - hittanárok képzését.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Budapesti Műszaki Főiskola
   
  A Magyar Országgyűlés a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról hozott 1999. évi LII. törvényének megfelelően a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Műszaki Főiskola integrációjával 2000. január 1-jével megalakult a Budapesti Műszaki Főiskola, mely napjainkban több mint 12000 hallgató képzését folytatja.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar
   
  Tisztelt Érdeklődő! A munkatársaim nevében is szeretném megköszönni, hogy látogatásával megtiszteli megújult weblapunkat. Kattintásával Ön a Magyarország szívében található pedagógusképzés, illetve az általunk kínált továbbképzési, kulturális és művelődési lehetőségek iránt érdeklődik. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar egyrészről Magyarország egyik legrégibb, gazdag hagyományokkal rendelkező, másrészről a legmodernebb, legkorszerűbb eszközökkel felszerelt pedagógusképzője.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nyíregyházi Főiskola
   
  Nyíregyháza Magyarország hetedik legnagyobb városa, közel 120 ezer, öntudatos és lokálpatrióta lakossal. Dinamikus és látványos fejlődése a 18. század óta töretlen. 1876 óta megyeszékhely, és a térség gazdasági és kulturális motorja. Szerencsés földrajzi helyzetének köszönhetően megkerülhetetlen.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zsigmond Király Főiskola
   
  Célunk: Olyan képzési, nevelési és oktatásszervezési tevékenység és ezt segítő minőségügyi rendszer megvalósítása, amely ügyfélközpontú, segíti a hallgatók egyéni céljainak, valamint a magyar gazdaság (munkaerőpiac) megvalósítását oly módon, hogy az megfeleljen az európai integrációs folyamatok által elvárt, valamint a Magyarországon hatályos és a felsőoktatási intézmények működését szabályozó törvényi előírások követelményének.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tomori Pál Főiskola
   
  Az alapításkor a Főiskola, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet lehetőséget látott a Budapest - Pécs - Szeged oktatási centrumok által határolt, a gazdasági felsőoktatás szempontjából lefedetlen területnek oktatási szolgáltatásokkal való kiszolgálásában. Már az alapításkor világossá vált, hogy az intézménynek regionális szerepkörén túl, interregionális, illetve azon túlmutató feladatokat is el kell majd látnia. Kalocsa földrajzi elhelyezkedésénél fogva az intézménynek a Duna mindkét partján - egy viszonylag szűkebb nyugati és egy sokkal szélesebb keleti sávval leírható - Budapesttől a déli országhatárig terjedő oktatási vonzáskörzettel kell számolnia. Az oktatási vonzáskörzet kiszolgálása érdekében a működés során az intézmény célzottan a gyakorlati gazdasági élet témaköreivel foglalkozik, hiszen a régió versenyképességének zálogát a magasan képzett, jól felkészült szakemberek jövőbeli teljesítményében látja.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
   
  A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 1995. május 26-tól a római a Pápai Keleti Intézet (Pontificio Istituto Orientale) afilliált, 2006. április 6. óta pedig aggregált intézete. Ez azt jelenti, hogy 1995-ben az egyetemi szintű képzés első, 2006-ban pedig második fokára lépett. Tehát azok a hallgatók, akik mindenben eleget teszek a képzés kötelezettségeinek, az első képzési ciklus végén a római anyaintézet által kibocsátott baccalaureátusi diplomát kapják meg. A továbblépni szándékozók pedig a második ciklus elvégzése után licencia-diplomát kapnak.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Budapesti Kommunikációs és Üzleti főiskola
   
  Kreatív gondolkodást fejlesztünk. Ez a legfontosabb értékünk, mindenütt jelen van a Főiskolán: az oktatási módszereinkben, tanáraink, munkatársaink szemléletében és a hallgatóink hozzáállásában. Ez teszi lehetővé, hogy az itt végzett diákok sikeressé váljanak, hiszen a gyorsan változó környezetre készítjük fel őket. Olyan légkörben tanulunk és dolgozunk, amely a felkínált rengeteg – és olykor országosan is egyedülálló lehetőség kihasználására, a megtanult ismeretek alkalmazására, új megoldások keresésére ösztönzi diákjainkat. Vagyis a kreatív gondolkodásra. Ez napjaink, és a jövő egyik legfontosabb elvárása a munkaerőpiacon.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kodolányi János főiskola
   
  A KJF helyi alapítású, polgári-közösségi eredetű alkalmazott kutató főiskola, amelynek küldetése, hogy a gazdálkodás és az üzleti szolgáltatások, a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, művészetek és tanárképzés területén oktasson. Felsőfokú szakképzés, alap- és mesterszakokon versenyképes tudással rendelkező szakembereket képezünk, akik saját területükön magyar és idegen nyelven egyaránt kiemelkedő teljesítményre képesek.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Szolnoki Főiskola
   
  Szolnok, a főiskolának otthont adó település a fővárostól 100 km-re, a Tisza és a Zagyva folyó találkozásánál, az Alföld kapujában fekszik. A több mint 900 éves múlttal rendelkező város nem pusztán Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelye. A 18. századi híres költő, Verseghy Ferenc egykori szülővárosában nagyon sokáig nem létezett felsőfokú oktatás. A 20. század közepén a Műszaki Egyetem helyezte ide vízügyi, majd közlekedési tagozatát, de az egyetemi oktatás a településen nem tudott hosszú távra gyökeret ereszteni. A század utolsó évtizedeiben a helyzet szerencsére alapvetően megváltozott.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Bolyai Katonai Műszaki Főiskola Eötvös József Főiskola Szolnoki Főiskola Egyetemek Harca - Dunaújvárosi Főiskola Nyíregyházi Főiskola, bemutatkozó videó In memoriam Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Gábor Dénes Főiskola
336
Untitled Document